Handen Op Elkaar Voor Hulp Bij
Niet Aangeboren Hersenletsel

Jaarlijks lopen in Nederland zeker 140.000 mensen hersenletsel op.

Wist U Dit?

Jaarlijks lopen in Nederland in elk geval (geregistreerd) 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 (geregistreerd) forse blijvende beperkingen overhouden in de vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Daarvan zijn er 19.000 kinderen en jeugdigen. Elk jaar opnieuw.

Algemeen wordt door professionals in het veld echter met redenen omkleed aangenomen dat deze aantallen fors hoger liggen. 

In ons Beleidsplan gaan we er dieper op in. De landelijke stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ vraagt aandacht en zamelt gelden in voor de directe belangen van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun relaties, familieleden en mantelzorgers.

De stichting heeft een ‘Innovatiefonds voor Hersenletsel’ en steunt innovatieve medisch-technologische uitvindingen en projecten voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. De stichting laat zich daartoe bijstaan door deskundigen uit het specialistische zorggebied voor Niet Aangeboren Hersenletsel, zowel de onmiddellijke crisiszorg, als de revalidatie, de thuis-, de mantel- en de chronische of langdurige zorg.

Maar voor alles stelt de stichting het hersenletsel centraal en vragen we aandacht voor de bijzondere zorg die dat vergt, ook als cliënten zoals dat heet ‘uitbehandeld’ zijn. We worden als bestuur bijgestaan door drs. Jenny Palm, neuropsycholoog, orthopedagoog, NAH-specialist en publicist van vele toonaangevende werken op het gebied van hersenletsel. Zij is ook de voorzitter van ons Comité van Aanbeveling. forex trader

Help De Helden Helpen

‘Krachttoer 2019 voor Hersenletsel!’

Een wielerequipe van 19 (in duo’s getelde) fietsers heet ‘Mijn Band met het Brein’, en zal in een Krachttoer van 24 uur non stop 645.900 meter (= 645.9 kilometer) door Nederland fietsen op 29 en 30 juni 2019. ‘Band’ heeft hier twee betekenissen: de band die je voelt met letsel van het brein en de band waarop je fietst.

Het aantal meters dat wordt gefietst door heel Nederland is identiek aan het minimale aantal patiënten met blijvend Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) dat door de Hersenstichting recent is gepresenteerd. Voor ‘elke meter per mens’ die onze fietsers afleggen koopt u bij de Stichting BreinPijn de Heldenspeld’ voor 10 euro (ex verzendkosten als u de meter via onze site koopt in de webshop). Grote sponsors kopen meerdere meters of kilometers.

Nog niet eerder is er in Nederland zo’n omvangrijke duursportprestatie voor een goed doel geleverd.

De wielerequipe van samen 19 fietsers symboliseert de 19.000 kinderen en jeugdigen (van 0 tot 24 jaar) die elk jaar een vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel krijgen en dus levenslang gedwongen zijn hun dromen en ambities bij te stellen naar wat voor hen nog mogelijk is. De Stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ wil deze kinderen en andere cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel helpen waar mogelijk.

Wat zijn onze doelstellingen?

Ongeveer anderhalf jaar geleden startte de Stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ de succesvolle campagne ‘Wees een Held, Koop een Speld!’ (zie hieronder). Deze Heldenspeld is uitgereikt aan Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en viceminister- president, op dinsdagavond 13 maart 2018. Aan de hand van deze Heldenspeld is een gouden Speld van Verdienste ontwikkeld. Het is een 14-karaats gouden speld die iemand op basis van een uitgeschreven voordracht ontvangt. Het Comité van Aanbeveling van de Stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ maakt deze voordrachten ieder jaar en is volstrekt onafhankelijk. Kijkt u op de website voor de namen van de leden van het comité. forex

Start Actiejaar ‘Mijn Band met het Brein’

Op 11 mei 2019, in de lezingenzaal van Historyland in Hellevoetsluis, reikt het Comité van Aanbeveling van onze stichting, onder voorzitterschap van de bekende neuropsycholoog en auteur Jenny Palm de eerste gouden Speld van Verdienste van BreinPijn uit aan iemand of een instelling die opmerkelijk goed werk verricht voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Allemaal uiterst kostbare, geldverslindende verbeteringen in de levenskwaliteit (de feitelijke leefbaarheid van elke dag) van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel waar we als stichting ons met andere stichtingen in hetzelfde werkveld blijvend voor inzetten.

De Stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ beheert een ‘Innovatiefonds voor Hersenletsel’ en financiert daaruit belangrijke technologische verbeteringen op de lange termijn voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel die als ‘uitbehandeld’ worden beschouwd, maar waar nog heel veel voor mogelijk is.

Denkt u bijvoorbeeld aan een bijdrage voor een speciaal ontwikkeld Woon-zorgcomplex in een zeer prikkelarme omgeving in Soest voor NAH-cliënten met extreme overprikkelingsverschijnselen. Er gaan in Nederland nog veel meer van dergelijke aangepaste Woon-zorgcomplexen gebouwd worden en wij werken daaraan mee.

Denkt u bijvoorbeeld aan de dure innovatie van een deel van ons exoskelet (loopbeugels, sensorische armmanchetten, elektronische rugcorsetten, slimme rolstoelen, ligfietsen en dergelijke) of een elektronisch gestuurde draaibaare nekbrace waarmee de tremor, de balans en of de fijne motoriek (dexteriteit) van NAH-cliënten langdurig kan worden verbeterd. Iets dergelijks wordt momenteel ook ontwikkeld als een onderhuids aan te brengen breinmasker met sensorische prikkeling van gebieden in de hersenen.

Denkt u bijvoorbeeld aan ondersteuning van het werk van wetenschappelijke onderzoeksinstituten zoals TNO in Leiden of READE in Amsterdam, waar technologische onderdelen voor motorische en sensorische verbeteringen voor NAH-cliënten worden ontwikkeld en getest en voortdurende verbeterd.

Doe zelf mee!

Niet-fietsers kunnen ook massaal meedoen om de routekaart door Nederland van 645.9 kilometer van de ‘De Krachttoer 2019 voor Hersenletsel – ‘Mijn Band met het Brein’ te vullen met verkochte meters. Stichting BreinPijn – ‘Helpen bij Hersenletsel’ zal op de routekaart elke meter grafisch zichtbaar maken in de loop van het jaar. Niet-fietsers doen mee met de actie ‘Hand in Hand door Nederland – een Meter per Mens voor Hersenletsel’.

Hoe u kunt helpen

U koopt als individu, bedrijf, maatschappelijke onderneming, zorginstelling, maatschap, vereniging, serviceclub, zorgverzekering, club, bank, sportvereniging of wie dan ook, een of meerdere meters voor uzelf en uw collega’s en u maakt een foto van de groep die de Heldenspeld van de Stichting BreinPijn koopt. Ook kunt u ‘elke meter per mens’ bij de Stichting BreinPijn de Heldenspeld voor 10 euro kopen (ex verzendkosten als u de meter via onze site koopt in de webshop). Grote sponsors kopen meerdere meters of kilometers.

De foto waarop u met de Heldenspeld samen hand in hand staat, plaatsen wij graag op onze website en we vermelden er het unieke verhaal bij van de gulle gevers.

Op onze website zullen we de binnenkomende gelden en de meters gaan bijhouden op een grafisch aantrekkelijke wijze. We hebben RS Creative Media uit Brielle, een geweldig reclamebureau, bereid gevonden dit voor ons in aanloop kosteloos te verrichten.

U kunt direct participeren in deze acties.

De Heldenspeld

De echte Helden zijn natuurlijk de cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun artsen, verzorgers en mantelzorgers. forex trading Onze crowdfundingscampagne heeft als slogan: ‘Wees een Held, Koop een Speld!’. Onze verzilverde ‘Heldenspelden’ zijn bedoeld voor iedereen die werkt met, zorgt voor of sympathiseert met cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En voor de cliënten zelf. Onze ‘Heldenspelden’ vestigen als vanzelfsprekend de aandacht op Niet Aangeboren Hersenletsel in het algemeen. En die aandacht is hard nodig.

Ze zijn onder andere los te koop in onze webwinkel voor slechts 10 euro voor iedereen die de doelen van onze stichting een warm hart toedraagt. Je kunt een speld kopen en dragen, maar ook weggeven. Onder het motto ‘Wear it or share it’ is de heldenspeld altijd zinvol: om te dragen als een cadeau om zo de netwerkgedachte verder uit te dragen.

De crowdfundingscampagne in de Social Media en elders is een doorslaand succes. We hebben al ruim 440 ‘meter per mens’ aan Heldenspelden verkocht! Dat moeten er nog veel meer gaan worden.

Meer weten, wij informeren u graag!

CONTACT VOORZITTER

Taco Meeuwsen
Schudegge 43-45
3224 BP Hellevoetsluis
Nederland
E-mail: Taco Meeuwsen

CONTACT SECRETARIS

Wim Fortuin
Bieningen 25
3232 PE Brielle
Nederland
E-mail: Wim Fortuin

VRAGEN STAAT VRIJ

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Laten we NU samen de handen op elkaar doen voor Niet Aangeboren Hersenletsel!

Mail ons

8 + 11 =