De Stichting BreinPijn ‘Helpen bij Hersenletsel’ is sedert 30 november 2017 een algemeen nut beogende instelling met de zogeheten ANBI-status. De bijlage ziet u hieronder.