IEDEREEN MAAKT HET VERSCHIL
Bekendmaking van de nominaties voor de gouden Speld van Verdienste 2019

De stichting BreinPijn Nederland reikt jaarlijks de gouden Speld van Verdienste uit aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. De stichting heeft daartoe een onafhankelijk Comité van Aanbeveling, bestaande uit de volgende personen:
• Peter Timofeeff, tv-persoonlijkheid en oud-weerkundige
• Wies Oldenkamp, interim-directeur en bestuurder in de zorg
• Yorick Smakman, tekstschrijver en onderzoeksjournalist
• Harmen Hidding, peercounselor neurorevalidatie Reade
• Jenny Palm, neuropsycholoog, orthopedagoog, NAH-specialist, auteur

Voorzitter van de stichting BreinPijn Nederland, Taco Meeuwsen, heet iedereen hartelijk welkom in de gehoorzaal van Historyland te Hellevoetsluis tijdens de bekendmaking van de genomineerden voor en de winnaar van de gouden Speld van Verdienste 2019 bij. © Floor Snijders 2019

Op zaterdag 11 mei 2019 werd bekend dat het Comité de gouden Speld van Verdienste 2019 uitreikt aan de website Hersenletsel-Uitleg en het Project Overprikkeling in de persoon van Ariana van Schaaijk (zie onze nieuwspagina). Maar met Breinpijn is het Comité van Aanbeveling van oordeel dat alle genomineerden het meer dan verdienen om onder de aandacht van het grote publiek gebracht te worden. Wie waren er genomineerd in 2019?
• Hester Beckx, ergotherapeut
• Arnie Craninckx, schrijfster boek ‘Prettig verstoord brein’, ervaringsdeskundige en vrijwilliger
• Eva Mennes, supermarktmanager bij Albert Heijn
• Arno Prinsen, Gz-psycholoog, docent en schrijver
• Jan Groeneveld, vrijwilliger en ervaringsdeskundige
• Ariana van Schaaijk, Hersenletsel-Uitleg en Project Overprikkeling

Ruim 84 genodigden maakten in de gehoorzaal van Historyland te Hellevoetsluis de bekendmaking van de genomineerden voor de gouden Speld van Verdienste 2019 bij. © Floor Snijders 2019

Hier komt de voordracht van het Comité van Aanbeveling voor elke genomineerde (in willekeurige volgorde). Alle genomineerden ontvingen op 11 mei uit handen van Jenny Palm, voorzitter van het Comité van Aanbeveling, en Taco Meeuwsen, voorzitter van de stichting BreinPijn Nederland, een zilveren Heldenspeld en een bos bloemen.

Hester Beckx
Hester Beckx is ergotherapeut, gespecialiseerd in NAH, onder andere in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hester is al ruim 20 jaar een zeer bevlogen en bedreven ergotherapeut die patiënten kan helpen en gerust kan stellen. Niet alleen door goed om te gaan met de methode (Niet Rennen Maar Plannen) die ze gebruikt, maar ook door patiënten serieus te nemen en uit te stralen dat er veel verbetering in je situatie mogelijk is door enkele kleine aanpassingen in je dagelijkse leven aan te brengen. Het Comité is van mening dat ergotherapie als hulpmiddel bij NAH meer aandacht verdient. Afgaande op onze ervaring en op wat wij om ons heen horen, zijn wij ervan overtuigd dat het doorverwijzen naar een ergotherapeut met kennis van de gevolgen van hersenletsel ook juist bij mensen met een ‘lichte vorm’ van NAH sneller kan en mag gebeuren dan nu het geval is. Ergotherapie is praktisch van aard en schenkt aandacht aan de verbinding tussen het lichamelijke en het geestelijke aspect van de gevolgen van NAH. Daarnaast is ergotherapie écht gericht op vooruit kijken met inachtneming van je ziektebeeld. Deze pragmatische attitude waarbij aandacht voor het unieke van elke patiënt (en de waardigheid die daar van het gevolg is) én toekomstgericht denken bij elkaar komen, is in ieder geval waardoor Hester bij veel patiënten vertrouwen in de toekomst heeft weten over te brengen. Daarom hebben we gemeend Hester te mogen nomineren.

Bij de foto: Hester Beckx kon wegens familieomstandigheden niet bij de uitreiking zijn, namens haar en in haar plaats nam Anja Pieké de zilveren Heldenspeld en de bloemen in ontvangst.© Floor Snijders 2019

Arnie Craninckx
Arnie Craninckx heeft een boek geschreven ‘Prettig verstoord brein’, naar aanleiding van haar herseninfarct in 2010. In dit lezenswaardige boek heeft zij beschreven hoe ze in het dagelijkse leven omgaat met de zichtbare en onzichtbare beperkingen van dat hersenletsel. Dit doet zij op een toegankelijke manier. Niet zwaar, maar wel duidelijk terwijl je ook merkt dat ze letsel heeft. Een bijzondere combinatie van kwetsbaarheid en veerkracht. Door dit boek hoopt Arnie de beeldvorming van de onzichtbare beperkingen te vergroten en daarmede ook de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren.
Arnie Craninckx heeft voor Zorgbelang Brabant Zeeland het project Eyeopener mee opgezet. Dit is een intervisieprojectwaarin eerstelijns hulpverleners voor mensen met NAH samenwerken met ervaringsdeskundigen. Arnie zat als ervaringsdeskundige met teams aan tafel om haar visie vanuit het perspectief van de cliënt te geven. Dit leverde voor de hulpverleners waardevolle eyeopeners op. Ze is als vrijwilligster onder andere intensief betrokken bij de website Hersenletsel-uitleg. Ze beschrijft het zelf zo: ‘In de medische wereld wordt altijd de weg afgelegd van onderzoeken, diagnose tot aan de behandeling. Ik noem dat de ‘Dorpsstraat’. Veel artsen vergeten echter, of hebben er simpelweg geen tijd voor, dat er ook nog een ‘Kerkstraat’ is. Dit is de weg van de emoties, de bezorgdheid om de naasten en om zichzelf, het begrip, het omgaan met het hersenletsel. Daar ligt mijn kracht, in de ‘Kerkstraat’. Het ondersteunen van mensen met hersenletsel, bemoedigen, en waar nodig, de weg terugwijzen naar de ‘Dorpsstraat’. De mensen die ik dagelijks spreek noemen me een verbinder en een inspirator. Doordat ik zelf hersenletsel heb, weet ik een beetje wat die mensen voelen, meemaken en doormaken. Ik ben trouw aan deze contacten omdat mijn hart naar hen uitgaat die vast dreigen te lopen’. We herkenden als comité veel in Arnie en wilden haar daarom ook van harte nomineren.

Bij de foto: Arnie Craninckx (rechts) nam uit handen van Jenny Palm (links) de zilveren Heldenspeld en de bloemen in ontvangst.© Floor Snijders 2019

Eva Mennes
Genomineerde voor de gouden Speld van Verdienste is de Albert Heijn in St-Michielsgestel, in de persoon van Eva Mennes. Eva Mennes heeft in haar hoedanigheid als assistent-supermarktmanager van deze Albert Heijn een prikkelarm boodschappenuur ingevoerd om zo mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels de gelegenheid te geven zelf boodschappen te doen. Het comité was blij verrast toen ze opeens in de media van dit initiatief hoorde. Ze vindt het een mooi en eenvoudig initiatief dat simpel ingevoerd kan worden. Voor veel mensen met hersenletsel of anderen die prikkelgevoelig zijn kan een dergelijke aanpassing een flink verschil maken in een tijd waarin steeds meer geluid gemaakt wordt, zoals de muzak in de winkelcentra.Prikkelgevoeligheid is een zeer onderschat probleem en kan ertoe leiden dat een mens geheel aan huis gekluisterd is. Door aandacht te geven aan deze problematiek heeft Eva Mennes (en met haar Albert Heijn) ook het grote publiek wat meer kennis en informatie gegeven over hersenletsel en prikkels. Het is zo belangrijk dat er zo’n berichtje staat op de NOS app waardoor duizenden mensen het in elk geval even onder ogen hebben gehad. Eva Mennes vertelde onsdat er circa vijf mensen (van de doelgroep) iedere week gebruik van maken. Dat is nog niet veel en er is veel meer behoefte naar. Ze heeft van haar klanten gehoord dat ze heel graag prikkelarm willen winkelen maar dat het tijdstip voor hen niet haalbaar is. De vijf cliënten zijn wel heel blij met het initiatief en ook andere klanten (zonder NAH) waarderen de prikkelarme omgeving. Er is momenteel een viertal filialen van Albert Heijn waar zo’n prikkelarm winkeluur is ingevoerd. Eva Mennes is zeer gedreven en wil graag haar ervaringen met andere supermarkten delen. Inmiddels is Eva zelf werkzaam als supermarktmanager een ander filiaal van Albert Heijn in Gelderop en we zijn er helemaal gerust op dat het ook daar wel goed zal komen. Wellicht dat ook andere winkels erdoor geïnspireerd raken. Soms kan met een simpele ingreep al iets gedaan worden aan de vele prikkels die er tijdens het boodschappen op ons af komen. Mensen als Eva zijn er niet zo heel veel en daarom wilde het comité Eva Mennes en in haar persoon het filiaal van de Albert Heijn, nomineren voor dit creatieve idee.

Bij de foto: Eva Mennes (rechts) nam uit handen van Jenny Palm (links) de zilveren Heldenspeld en de bloemen in ontvangst. © Floor Snijders 2019

NAH Trefpunt Voorne-Putten in de persoon van Jan Groeneveld
Er zijn in het land meerdere NAH trefpunten actief. Als comité vinden wij dat zeer waardevol, omdat het op allerlei gebied ondersteuning aan en door mensen met hersenletsel biedt. Wij hebben het Trefpunt Voorne-Putten in de persoon van Jan Groeneveld genomineerd omdat er in de regio Voorne-Putten geen lotgenotengroep en geen begeleiding was, toen Jan Groeneveld daar als ervaringsdeskundige kwam wonen. Jan Groeneveld is toen zelf maar bijeenkomsten gaan organiseren en zo kreeg het NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) Trefpunt Voorne-Putten vorm. Langzaam maar zeker werden de faciliteiten beter. Jan vertelde hier zelf in de media over: ‘We hebben een prikkelvrije ruimte nodig. Als mensen met hersenletsel te maken krijgen met veel geluid of in een drukke omgeving moeten verblijven worden ze doodmoe en krijgen ze een kort lontje.’ Bij het Trefpunt Voorne-Putten kunnen lotgenoten en Mantelzorgers en andere geïnteresseerden van alle leeftijden terecht voor vrije inloop-, ontmoetings-, thema-avonden en dagactiviteiten onder het motto ‘Hersenletsel heb je nooit alleen’. Want ook de directe omgeving krijgt het zwaar voor de kiezen. Van het ene op het andere moment moeten de partners en andere gezins- en familieleden omgaan met een fysiek en psychisch ‘ander’ persoon. En dat dan vaak voor de rest van het leven. In veel gevallen blijkt een relatie daar niet tegen bestand. Er zijn presentaties en er is tijd om op respectvolle wijze en zonder enige schaamte en schuldgevoel ervaringen te delen. Niets hoeft, alles mag. Ook is er aandacht voor de jeugd met NAH en hun ouders.’ Er is een grote groep kinderen dat door een hersenschudding, een bal tegen het hoofd o.i.d. letsel oploopt, wat niet direct zichtbaar is. Wat soms pas na jaren zichtbaar wordt doordat een kind bijvoorbeeld concentratieproblemen heeft of gedragsveranderingen vertoont. ‘We willen met voorlichtingsbijeenkomsten ook meer duidelijkheid aan ouders geven. De jeugd is op dit gebied gewoon een vergeten groep.’ Het Trefpunt Voorne-Putten heeft een zeer goede website, die goed bijgehouden wordt. In 2017 kreeg het NAH Trefpunt Voorne-Putten in de categorie ‘Vrijwilligersinitiatief van het jaar’ van de gemeente Nissewaard al de eerste prijs. En omdat Jan Groeneveld als drijvende kracht bij dit alles een grote rol heeft gespeeld is hij in het bijzonder door het Comité genomineerd.

Bij de foto: Jan Groeneveld (rechts) nam uit handen van Jenny Palm (links) de zilveren Heldenspeld en de bloemen in ontvangst. © Floor Snijders 2019

Arno Prinsen
Arno Prinsen is een Gz-psycholoog, schrijver en docent, die zich vanaf 1991 sterk inzet om aandacht te genereren voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun sociaal systeem. Arno heeft een ondersteunende rol gehad bij veel begeleidingsteams in instellingen waar mensen met hersenletsel verblijven. Een man met de voeten in de klei, die weet waar hij het over heeft en daar ook met humor over kan vertellen. Arno Prinsen is bekend vanwege zijn publicaties met bijvoorbeeld de aansprekende titel ‘Heb ik een probleem dan?’, waarin aandacht voor het probleem van een gebrekkig ziekte-inzicht dat bij sommige vormen van hersenletsel kan ontstaan. Hij heeft het gebrek aan ziekte-inzicht niet als een gegeven beschouwd waar toch niets meer aan te doen viel. Nee, hij is juist op zoek gegaan naar de ingang waardoor ook deze mensen zich willen en kunnen openstellen voor hulp en ondersteuning. Voor de omgang met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel heeft Arno Prinsen drie typen cliënten beschreven: de voorbijganger, de zoeker en de klant. In maart 2019 is het tweede boek verschenen onder de titel ‘Ga toch weg’. In dit boek geeft hij vooral uitleg hoe je in de hulpverlening daar het beste bij kunt aansluiten om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Arno Prinsen richt zich zowel op professionals als ook op mensen die zelf hersenletsel hebben en hun naast betrokkenen. Het comité waardeert Arno Prinsen vanwege het feit dat hij al vele jaren zijn talenten inzet als docent, spreker, auteur en als bruggenbouwer om zijn doel te bereiken. Als psycholoog is hij zich zeer bewust van de mogelijkheden maar ook van de onmogelijkheden van mensen met hersenletsel. Arno is een gedreven persoon die alles in het werk wil stellen om het leven van mensen met NAH zo aangenaam mogelijk te maken. Dat was voor ons een heel belangrijke reden om Arno te nomineren.

Bij de foto: Arno Prinsen (rechts) nam uit handen van Jenny Palm (links) de zilveren Heldenspeld en de bloemen in ontvangst. © Floor Snijders 2019

Help BreinPijn Helpen!
Wilt u ons helpen met het realiseren van meer onderzoek naar Niet Aangeboren Hersenletsel en met het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met Hersenletsel? Help ons dan bijvoorbeeld hier. Of hier.