De Gouden Speld van Verdienste 2019 van de stichting BreinPijn Nederland gaat op voordracht van het onafhankelijke Comité van Aanbeveling naar de website Hersenletsel-Uitleg en het Project Overprikkeling in de persoon van Ariana van Schaaijk

Hersenletsel-Uitleg.nl
Ariana van Schaaijk (en onder haar inspirerende leiding tal van vrijwillige medewerkers, artsen, neurologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen) heeft de website Hersenletsel-uitleg.nl opgezet vanuit een brede betrokkenheid, ervaring met en kennis van Niet Aangeboren Hersenletsel. Haar doel is het steeds geweest om zoveel mogelijke informatie over allerlei uiteenlopende onderwerpen te verzamelen en online te zetten in begrijpelijke taal. Beroemd zijn de filmpjes over overprikkeling, waardoor de website voor elke leek helder maakt hoe vreselijk het is als je door Niet Aangeboren Hersenletsel overgevoelig bent geraakt voor geluid, licht en andere prikkels.

De website wordt geraadpleegd door mensen met hersenletsel en hun naasten en door professionals. Er zijn nu 205.000 bezoekers per maand met 324.887 pageviews op de .nl site alleen. Elke maand groeit het bezoekersaantal. De website is in meerdere talen vertaald, onder andere in het Engels. Aan Hersenletsel-uitleg zijn vele vrijwilligers verbonden, er zijn talloze Facebookgroepen en op individuele vragen wordt geprobeerd een zo secuur mogelijk en altijd steunend antwoord te geven. Waar nodig wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners.

Het Project Overprikkeling
Bovendien heeft Ariana van Schaaijk het Project Overprikkeling opgezet. Ze zet zich hiermee in voor al die mensen die overprikkeld raken (met name door geluid, licht en olfactorische sensaties). Het gaat daarbij zowel om mensen met de mildere maar nog steeds zeer invaliderende vorm van overprikkeling, als om mensen die dermate last hebben van overprikkeling dat een normaal leven voor hen niet meer mogelijk is. Ze is iniatiefneemster bij de totstandkoming van het eerste prikkelarme Woon-zorgcentrum voor mensen met overprikkeling als gevolg van hersenletsel, De Stoethoeve in de omgeving van Amersfoort. De accommodatie is in ontwikkeling en kan nog veel donaties gebruiken van ons allemaal gebruiken. Stichting BreinPijn volgt en steunt de ontwikkeling van dergelijke prikkelarme Woon-zorgcentra in Nederland

Nationale Dag van de Overprikkeling
Er kan zonder twijfel gesteld worden dat Ariana van Schaaijk de problematiek van overprikkeling, waar bijvoorbeeld nog nooit een neuropsychologische test voor is ontworpen, op de kaart heeft gezet. Ze heeft ervoor gezorgd dat 23 juni de Nationale Dag van de Overprikkeling is geworden en vraagt daarmee expliciet aandacht voor het probleem van overprikkeling nadat iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel oploopt. Ariana heeft een uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel klaarliggen. Er zijn echter nog heel wat financiële middelen nodig om het onderzoek uit te voeren. Ook daar willen we ons als stichting BreinPijn voor inspannen, samen met helpend Nederland.

José van Haastrecht (rechts op de foto), onderzoeker en gepensioneerd arts, en lid van de raad van Bestuur van Hersenletsel-uitleg nam namens Ariana van Schaaijk de gouden Speld van Verdienste van de stichting BreinPijn Nederland in ontvangst uit handen van drs. Jenny Palm (links op de foto), voorzitter van het Comité van Aanbeveling. José van Haastrecht sprak vervolgens een ontroerend dankwoord. © Floor Snijders 2019

Erkenning en waardering
Het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn Nederland hoopt dat de gouden Speld van Verdienste 2019 ertoe zal bijdragen dat overprikkeling bij hersenletsel serieuzer genomen gaat worden, en dat er gelden vrijkomen voor verder wetenschappelijk onderzoek.Tot slot hoopt Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn Nederland dat de jaarlijkse uitreiking van gouden Speld van Verdienste er steeds opnieuw voor zal zorgen dat dit soort bijzondere initiatieven de brede aandacht krijgen die ze verdienen.

Nu al een begeerlijk kleinood: de gouden Speld van Verdienste 2019 die op 11 mei 2019 werd overhandigd aan Ariana van Schaaijk voor al haar niet-aflatende aandacht, zorg en werk voor de verbetering van de levenskwaliteit van hen met Niet Aangeboren Hersenletsel. © Floor Snijders 2019

Extra prijs
Ten behoeve van het eerste prikkelarme Woon-zorgcentrum voor mensen met overprikkeling als gevolg van hersenletsel, De Stoethoeve in de omgeving van Amersfoort, was er bovendien een extra prijs in de vorm van een cheque ter waarde van € 15.000,00 te besteden aan een digitaal en elektronisch instelbare loopband van TechnoGym en een Wellness Ball Active Sitting van Technogym. De prijs is beschikbaar gesteld door Warren’s Sportinstituut uit Hellevoetsluis en Martin Warren zal er zelf voor zorgdragen dat de prijs op termijn bij de Stoethoeve wordt geïnstalleerd. De prijs werd mogelijk gemaakt door 540 sporters die bij Warren’s Sportinstituut speciaal voor Niet Aangeboren Hersenletsel deelnamen aan de wereldwijde actie ‘Let’s Move for a Better World’.

Martin en Debby Warren reiken namens Warren’s Sportinstituut Hellevoetsluis een extra prijs uit voor het eerste prikkelarme Woon-zorgcentrum voor mensen met overprikkeling als gevolg van hersenletsel, De Stoethoeve in de omgeving van Amersfoort, een cheque ter waarde van € 15.000,00 te besteden aan een digitaal en elektronisch instelbare loopband van TechnoGym en een Wellness Ball Active Sitting van Technogym. © Floor Snijders 2019

Ruim 84 genodigden waren op 11 mei 2019 aanwezig in Historyland Hellevoetsluis voor de uitreiking van de jaarlijkse gouden Speld van Verdienste door het Comité van Aanbeveling van de stichting BreinPijn Nederland. Het was een bewogen dag. © Floor Snijders 2019